Μηχανήματα Εκπαιδευτικά

Μηχανήματα Εκπαιδευτικά

Η Beste Hellas μέσω της αποκλειστικότητας της Armfield, αποτελεί σταθερό συνεργάτη των Ανώτερων & Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για πάνω από 20 έτη.

Μηχανήματα μας κοσμούν τα Εργαστήρια της πλειοψηφίας των Πανεπιστημίων & Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. Ωστόσο, εξοπλισμός της Armfield υφίσταται στα περισσότερα Πανεπιστήμια διεθνώς.

Διατίθεται «reference list πωλήσεων» κατόπιν αιτήματος.

Αναλυτικά, η εταιρεία διαθέτει εκπαιδευτικό εξοπλισμό:

 • Μηχανική των Ρευστών

http://www.armfield.co.uk/fcna.html

 • Μηχανήματα Υδραυλικής

http://www.armfield.co.uk/fm.html

 • Μηχανήματα Υδρομηχανικής

http://www.armfield.co.uk/sh.html

 • Επεξεργασία Νερού

http://www.armfield.co.uk/w.html

 • Επεξεργασία Νερού Άρδευσης

http://www.armfield.co.uk/fe.html

 • Θερμοδυναμική

http://www.armfield.co.uk/th.html

 • Μεταφορά Θερμότητας

http://www.armfield.co.uk/ht.html

 • Ψύξη και Κλιματισμός

http://www.armfield.co.uk/ra.html

 • Μηχανές Εσωτερικές Καύσης

http://www.armfield.co.uk/cm.html

 • Μονάδες Διαδικασιών

http://www.armfield.co.uk/ceuop.html

 • Βιοχημική Μηχανολογία

http://www.armfield.co.uk/be.html

 • Τομέας Ελέγχου των Διαδικασιών

http://www.armfield.co.uk/pct.html

 • Τεχνολογία Τροφίμων

http://www.armfield.co.uk/foodtech.html

Μηχανήματα Εκπαιδευτικά Μηχανήματα Εκπαιδευτικά Μηχανήματα Εκπαιδευτικά

Beste Hellas

Θεσσαλονίκης 121  

183 46 Μοσχάτο Αττικής 

Τηλ.: 210 4824201

Αποδοχή Cookies