Τμήματα Ποιοτικού Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας

Laboratory equipment for Quality Control & Quality Assurance Departments

Beste Hellas offers equipment for:

 • Food & Cosmetic Laboratories with analytical instruments & buffers.

  We can provide:
  • Data logger
  • pHmeter
  • Thermometer
  • Photometers
  • Mixing device
  • Microscope
  • Humidity meter2
  • Magnetic stirrers
  • Bag mixer
  • Laminar flow cabinet
  • Class II Microbiological safety cabinet
  • Freezers and refrigerators
  • Water baths
  • Bench top & Centrifuges
  • Vacuum ovens
  • Moisture balance
  • Moisture analyzer
  • Milk analyzers
  • Dry air sterilizer
  • Pipettes
  • Electrodes for pH and temperature measurement
  • Incubators
  • Distilled sampling bags with or without filter
  • Laboratory Pasteur
 • Cleaning of production field with steam (Italian origin) according to the HACCP system.

  The cleaning machines - steam generators are either fixed or movable, with power from 9KW to 72KW. Technical support and service provided by the company. Do not hesitate to request a test of our machines to understand both their operation and their ease of use.

  Uses:
  • Meat industries
  • Hospitals
  • Thermal industry
  • Military sector
  • Dyeing section
  • Private and public transport
  • Aeronautical sector
  • Maritime sector
  • Railway sector
  • Hotels
  Advantages
  • Ease of use
  • Friendly to the environment
  • Cleaning - washing - grease removal
  • Corrosion protection
  • High functionality and quality
  • Steam production in a minimum time
  • Fuel and energy economy and high efficiency (88% -90%)
  • Space saving due to vertical growth
  • Category C, without legal oversight due to high security
  • Easy maintenance
  • Minimize noise and vibration
  • Fuel economy up to 30% due to the dual air pre-heating system and partial feedback
  • Internationally patented, double insulation, air preheating.
  • Fully installed digital / analogue security, control and operation system, adjustable by logic controllers (PLCs). Upon request modem networking.

Beste Hellas Εργαστηριακός Εξοπλισμός 1
Beste Hellas Εργαστηριακός Εξοπλισμός 2
Beste Hellas Εργαστηριακός Εξοπλισμός 3
Beste Hellas Εργαστηριακός Εξοπλισμός 4
Beste Hellas Εργαστηριακός Εξοπλισμός 5
Beste Hellas Εργαστηριακός Εξοπλισμός 6
Beste Hellas Εργαστηριακός Εξοπλισμός 7
Beste Hellas Εργαστηριακός Εξοπλισμός 8
Beste Hellas Εργαστηριακός Εξοπλισμός 9

Beste Hellas

121 Thessalonikis str.,  

183 46 Moschato, Athens, Hellas 

Τel.: +30 210 4824201

Fax: +30 210 4824204

Cookies Accept