Περιβεβλημένα Μόρια (ενκαψιλιωμένα) Ενεργών Συστατικών

Περιβεβλημένα  Μόρια (ενκαψιλιωμένα) Ενεργών Συστατικών

Σε συνεργασία με την Tastetech, πρωτοπόρα στην τεχνολογία των ενκαψιλιωμένων μορίων, ο πελάτης πετυχαίνει την καλύτερη δυνατή απόδοση με το μικρότερο κόστος.

  • Ένζύμα
  • Βιταμίνες
  • Υγρά αρώματα για τους τομείς παγωτού και γλυκού
  • Φυσικές χρωστικές
  • Συντηρητικά (π.χ. Sorbic Acid)
Περιβεβλημένα  Μόρια (ενκαψιλιωμένα) Ενεργών Συστατικών

www.tastetech.co.uk

Beste Hellas

Θεσσαλονίκης 121  

183 46 Μοσχάτο Αττικής 

Τηλ.: 210 4824201

Αποδοχή Cookies